INTRODUCCIÓ

Ja fa alguns temps que a les nostres aules han entrat les tecnologies de la informació i comunicació perque pensam que l’escola no pot girar l’esquena als nous avanços tecnòlogics que es van produint a la nostra societat.

Volem que l’ordinador sigui una eina més dins les nostres aules i formi part del dia a dia de la classe d’Educació Infantil. No es tracta d’abandonar el que fèiem fins ara i substituir-ho per aquestes noves tècnologies. Es tracta d’integrar-ho dins el nostre currículum, és a dir utilitzar aquesta tecnología com un recurs didàctic en l’ensenyament de diverses àrees curriculars.

Però deixa-nos que us expliquem la nostra història.

La nostra escola és diu Ceip Castell de Santa Àgueda està situada al bell mig de la Illa de Menorca, a Ferreries. No és una escola molt grossa però actualment, el curs 2004-2005 hi ha desdoblats els cursos de 4 i 5 anys amb un total 95 alumnes al cicle d'Educació Infantil.

No empram una metodologia rígida ni amb un mètode únic, intentam educar els fillets tenint en compte la seva percepció global de les coses i les diferències individuals de cada un. Els aprenentatges que els fillets i filletes realitzen a l’escola són globals i amplis: aprenen a relacionar-se, a conviure, a organitzar-se, a ser autònoms, a observar, a pensar, a investigar, a descobrir, a comprendre, a expressar-se, a respectar, a compartir....

Conviure en grup permet la riquesa d’aprendre amb els altres, però també de la riquesa d’aprendre dels altres. Per aprendre junts no basta estar junts. L’educador ha de possiblitar l’aprenentage d’hàbits, estratègies i actituds que enriqueixin la relació amb els altres, a partir de la seguretat i acceptació d’un mateix.

Es tracta de propiciar un medi educatiu que afavoreixi el plaer de la recerca, de la sorpresa i el descobrimen, de les preguntes i les hipòtesis. Es tracta en difinita de donar un sentit i una orientació als aprenentages, al mateix temps que siguin un estímul perquè l'aprenentatge permeti conèixer, interpretar, utilitzar i valorar la realitat. Podent així parlar d'prenentatge significatiu, en el sentit que és l'infant el subjecte del seu aprenentatge. I per aconseguir aquest tipus d'aprenentatge ens és de gran ajuda els projectes de treball, el projecte de filosofia a l'escola, els racons...

És a partir d' aquí quan pensam que hem de crear el racó de l’ordinador.

Al principi, només teníem un ordinador per tot el cicle i aquest anava rotant per les classes. Cada quinze dies tocava ordinador.... prest vam trobar que açò no funcionava; just quan els alumnes començaven a dominar el ratolí, agafar gust a algun joc determinat o teníem alguna activitat començada., l’havíem de cedir a l’altra classe. Què podíem fer? Algú va apuntar que a les reunions de pares i mares podíem demanar si algú tenia un ordinador obsolet i el podia cedir a l’escola. Aquesta proposta va ser un èxit, en poc temps teníem a cada aula un ordinador, i alguna impresora (no era tecnologia punta, però per noltros era un petit tríomf).

A poc a poc, a les reunions de cicle, ens vam anar plantejant què fer al racó de l’ordinador, havia de ser sols un racó de joc? o a més s’havia de convertir amb una eina de treball? Però realment no sabíem cap on anar… i el racó de l’ordinador seguia essent un racó on sols es posaven jocs (clics, diferent sofware educatiu i comercials....).

Va ser a partir d’un curs a distància: “Integració de les Tecnologies de la Informació i Comunicació a Educació Infantil” i el seu Peixet Captiu quan vam començar a veure cap on partir.

Així sense adonar-nos vam començar a integrar l’ordinador a les nostres aules i vam crear entre tots els alumnes el nostre primer conte virtual: Amb ulls i estrelles” (clicau a recursos)on els fillets i fillets vam aportar els seus dibuixos i veus. Realment va ser un projecte interdisciplinar, enriquidor i motivador, descobrint amb ell el gran potencial de totes aquestes tecnologies.

A partir d’aquí hem fet molts altres projectes: un cançoner virtual, projectes de treball com la Història Personal o la Bruixa Rufina a l’Espai, postals del nadal…. En aquest portal només es poden veure el projectes que desenvolupam aquest curs (l’espai web no permet més).

El nostre conveciment és tal que actualment hem inclós al Projecte Curricular la justificació i prospostes envers les Tics (Tecnologies de la Informacio i Comunicació) a més ens hem constituint en seminari i grup de treball per analitzar i dur endavant tots els nostres treballs, coordinant-nos a través de diferents fòrums de la Conselleria d’Educació.

Pensam que la formació dels mestres és important i que és necessita una formació en aquestes tècniques, però no es tracta de ser grans tècnics informàtics, de fet el nostre equip està format per persones amb diferents graus d’assoliment d’aquestes tècniques. El que està clar és que és molt important un treball en equip, un treball on els mestres no tinguem por de compartir el què sabem o el què fem, amb els nostres companys, aportant feina i idees. Açò si que és fonamental!

Des d’aquí volem agrair a tots aquells que col.laboren desinteradament amb noltros en el desenvolupament d’aquests projectes: als nostres tècnics (que sempre estan dispostos a donar una mà d’ajuda), a aquells als que els demanen quasi impossibles i a la nostra estimada Rufina.

Ferreries, Febrer de 2005. Fa molt de fred.

Inici