Consell Escolar

consell-escolar
bulletin-clr
                                                                         

President Tomeu Enrich
Secretària Maria López
Cap d'estudis Júlia Allès
Representants dels pares i mares

Sónia Marquès

Maria Messeguer

Sílvia Bassa

Àngels Mercadal

Representants dels mestres

Belén de la Rúa

Tónia Mascaró

Cata Serra

Lola Pons

Josep Marí

Representant de l'AMIPA Joana Coll
Representant de l'ajuntament Maria Pons
Representant personal no docent
Xavi Martos