Claustre professors

mestresclaustre

 CURS 2.017-2.018

EDUCACIÓ INFANTIL

Tutor/a 3aA

Rita Janer

Tutor/a 3aB

Elena Olivet

Tutor/a 4aA

Cata Serra

Mestra +1

Maria López

Tutor/a 5a

Lola Pons

Tutor/a 4aB

Nines Febrer 

PRIMER CICLE

Tutor/a primer

Àngels Pons

Tutor/a segon A 

 Pili Moll

Tutor/a segon B

Tònia Bosch

SEGON CICLE

Tutor/a tercer 

Borja Daureo

Tutor/a quart A

Tónia Mascaró

Tutor/a quart B

Eva Mus

TERCER CICLE

Tutor/a cinquè A

Elena Roca

Tutor/a cinquè B

Mari Cruz Domínguez

Tutor/a sisè A

Belén de la Rúa

 

Tutor/a sisè B

José Manuel Gavilán

 

   
ESPECIALISTES

Música

Josep Marí

Anglès

Marga Pons

Marta Sánchez

Júlia Allès

Educació física

Mónica Millán

Pili Moll

Pedagogia terapèutica

Cati Pons

Audició i llenguatge

Pili Vidal

Atenció diversitat

 

Religió

 Josefina Hernández