JUSTIFICACIÓ
OBJECTIUS
PRESENTACIÓ
MOTIVACIÓ
EPISTOLARI
JOCJOC
CONTES

El Clic està format per un conjunt d'aplicacions de programari lliure que permeten crear diversos tipus d'activitats educatives multimèdia.

Utilitzam el clic com una eina lúdica d'aprenentatge i els fillets ja d'educació infantil entenen el seu funcionament. Existeix un portal d'Educació on es podem trobar multitud d'aplicacions clic (http://clic.xtec.net/ca/act/index.htm)

El que més ens interessa és poder modificar els diferents paquets per adaptar-los a les nostres necessitats i adaptar-les també a les característiques dels nostres alumnes, als projectes que estem fent...

Si vols jugar amb el clic den Frederic, clica aquí o sobre la imatge.